Privacy statement

GDPR

Privacy Verklaring Bright Online

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Bright Online in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Bright Online gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se op jouw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan jouw situatie en de daadwerkelijke doeleinden waarvoor je de data zult gebruiken aan.

    • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
    • relatiebeheer;
    • product- en dienstontwikkeling;
    • het bepalen van strategie en beleid;
    • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Bright Online, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wil maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat je deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Indien er wel persoonsgegevens aan andere bedrijven worden doorgegeven, behoort dit te worden vermeld, bijvoorbeeld door middel van de volgende tekst:

Bright Online deelt jouw persoonsgegevens met de volgende partijen: Linulex (bedrijfsgegevens en contactpersoon t.b.v. domeinregistratie) en Moneybird (CRM-pakket)

Als er partijen zijn waaraan persoonsgegevens van klanten worden doorgegeven, moet de klant hier volgens de wet expliciet zijn toestemming voor geven. Dit wil zeggen dat de klant per bedrijf akkoord moet gaan, bijvoorbeeld door middel van een opt-in aanvink optie waarin hem om toestemming wordt gevraagd.

Gegevensbeveiliging

Bright Online maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

De tekst onder dit kopje ‘Cookies’ moet je enkel in jouw privacyverklaring plaatsen wanneer je daadwerkelijk gebruik maakt van cookies. Hier zal in de meeste gevallen wel sprake van zijn.

Maak je geen gebruik van cookies? Dan moet je wel expliciet vermelden dat je hier geen gebruik van maakt.

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Bright Online is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Bright Online vallen.

Inzage

Je mag Bright Online vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Bright Online verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het mail adres: info@brightonline.nl.